MENI
22.1.2019.

Објављен Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у 2018. години

Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документациони сектор ПСБиХ објавили су штампани Приказ законодавне активности ПСБиХ у периоду од 1. јануара до 05. децембра 2018. године. 

У Приказу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је ПСБиХ у наведеном периоду разматрала 53 приједлога закона и два приједлога службених пречишћених текстова закона.

Од 53 приједлога закона усвојено је девет, одбијено је 16, повучена су четири, а законодавни поступак обустављен је за четири приједлога закона. Два приједлога закона упућена су на усаглашавање у заједничку комисију оба дома за постизање сагласности о идентичном тексту закона. 

На дан 05. децембар 2018. године процедура није била окончана за 18 приједлога закона. У процедури је и Приједлог амандмана ИИ на Устав БиХ.

У Приказу се прецизира да је 17 приједлога закона у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, док су посланици и делегати предложили 34 приједлога закона. Један закон предложила је Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру Приједлога закона о парламентарном надзору, а један приједлог закона у парламентарну процедуру упутило је Предсједништво БиХ.

У периоду који је обухваћен Приказом, ПСБиХ дала је сагласност за ратификовање 60 међународних докумената. Сагласност за ратификовање у ПСБиХ нису добила два међународна документа.

На сједницама домова усвојене су и двије одлуке, а потврђена је и једна одлука предсједавајућег Савјета министара БиХ. Усвојено је и 117 извјештаја, као и шест осталих докумената.

Представнички дом усвојио је 65 закључака, а Дом народа ПСБиХ 21 закључак. 

На сједницама Представничког дома ПСБиХ посланици су у 2018. години поставили 294 питања, а добили 214 одговора, као и 40 одговора на питања из 2016. и 2017. године. Поднесено је 16 посланичких иницијатива, од којих су усвојене двије, а одбијена је једна. На четири иницијативе је одговорено, а на шест иницијатива није одговорено. У процедури су још три иницијативе. У 2018. години достављена су и два одговора на иницијативе из 2017. године.

На сједницама Дома народа ПСБиХ делегати су у 2018. години поставили 23 питања и добили 18 одговора, као и један одговор на питање из 2017. године. 

Представнички дом ПСБиХ, у периоду који обухвата Приказ, одржао је осам сједница, први и други наставак 55. сједнице и први дио 64. сједнице. Разматране су 302 тачке дневног реда у трајању од 103 часа и 30 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на првом и другом наставку 55. сједнице (101 тачка), а најмање на првом дијелу 64. сједнице (једна тачка). Најдуже је трајала 62. сједница Представничког дома – 20 часова и 25 минута, а најкраће први дио 64. сједнице – 5 часова и 34 минута. 

Представнички дом у 2018. години одржао је и три хитне сједнице, на којима је разматрано седам тачака дневног реда у трајању од једног часа и 55 минута.

Дом народа ПСБиХ у 2018. години одржао је осам сједница и разматрао 154 тачке дневног реда у трајању 18 часова и 47 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 39. сједници (31 тачка), а најмање на 38. сједници (једна тачка). Најдуже је трајала 37. сједница Дома народа – три часа и 55 минута, а најкраће 38. сједница – 30 минута.

Дом народа у 2018. години одржао је и једну хитну сједницу, на којој је разматрана једна тачка дневног реда у трајању од 25 минута.

Током 2018. године одржана је и једна заједничка сједница оба дома ПСБиХ, на којој се посланицима и делегатима обратио предсједник Европске комисије Жан – Клод Јункер. Сједница је трајала 25 минута.

У Приказу законодавних активности ПСБиХ за 2018. годину објављен је и тачан број одржаних сједница сталних комисија ПСБиХ, број разматраних тачака дневног реда и трајање тих сједница. (крај) 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу