MENI
22.1.2019.

Објављен Приказ законодавне активности седмог сазива Парламентарне скупштине БиХ (2014 – 2018)

У издању Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документационог сектора ПСБиХ објављен је штампани Приказ законодавне активности седмог сазива ПСБиХ у периоду од 2014. до 2018. године. 

У Приказу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је на укупно 63 редовне (64. сједница почела, али није окончана) и 10 хитних сједница Представничког дома, те на 42 редовне и шест хитних сједница Дома народа ПСБиХ донесено 60 закона.

На сједницама оба дома ПСБиХ одбијен је 61 приједлог закона, повучено је 15 приједлога закона, док је законодавни поступак обустављен за 18 приједлога закона.

У Приказу се прецизира да је 36 приједлога закона у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, док су посланици и делегати предложили 19 законских приједлога. Један закон предложила је Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру Приједлога закона о парламентарном надзору, а четири приједлога закона у парламентарну процедуру упутило је Предсједништво БиХ.

У истом периоду ПСБиХ донијела је  62 одлуке, 15 одлука о потврђивању, 245 одлука о давању сагласности за ратификацију међународних докумената, као и једну одлуку о давању сагласности за отказивање Конвенције Међународне организације рада о подземном раду (жене) број 45 из 1935. године.

Усвојене су и двије измјене/допуне Пословника Представничког дома ПСБиХ и три измјене/допуне Пословника Дома народа. Усвојене су и четири декларације, једна резолуција, двије стратегије, 28 иницијатива, 1006 закључака, Кодекс понашања посланика и делегата у ПСБиХ, те Измјене и допуне Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ.

Током седмог сазива ПСБиХ усвојено је или примљено к знању 415 извјештаја, 47 информација, те 36 других докумената.

На сједницама Представничког дома ПСБиХ посланици су у протекле четири године поставили 1323 питања, а добили 1143 одговор. На сједницама Дома народа ПСБиХ делегати су током седмог сазива поставили 118 питања и добили 104 одговора. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу