MENI
22.1.2019.

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti sedmog saziva Parlamentarne skupštine BiH (2014 – 2018)

U izdanju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informacijsko – dokumentacijskog sektora PSBiH objavljen je tiskani Prikaz zakonodavne aktivnosti sedmog saziva PSBiH u razdoblju od 2014. do 2018. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih povjerenstava PSBiH, navodi se da je na ukupno 63 redovite (64. sjednica počela, ali nije okončana) i 10 hitnih sjednica Zastupničkog doma, te na 42 redovite i šest hitnih sjednica Doma naroda PSBiH doneseno 60 zakona.

Na sjednicama oba doma PSBiH odbijen je 61 prijedlog zakona, povučeno je 15 prijedloga zakona, dok je zakonodavni postupak obustavljen za 18 prijedloga zakona.

U Prikazu precizira se da je 36 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, dok su zastupnici i izaslanici predložili 19 zakonskih prijedloga. Jedan zakon predložilo je Privremeno zajedničko povjerenstvo oba doma PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, a četiri prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo je Predsjedništvo BiH.

U istom razdoblju PSBiH donijela je  62 odluke, 15 odluka o potvrđivanju, 245 odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju međunarodnih dokumenata, kao i jednu odluku o davanju suglasnosti za otkazivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu (žene) broj 45 iz 1935. godine.

Usvojene su i dvije izmjene/dopune Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH i tri izmjene/dopune Poslovnika Doma naroda. Usvojene su i četiri deklaracije, jedna rezolucija, dvije strategije, 28 inicijativa, 1006 zaključaka, Kodeks ponašanja zastupnika i izaslanika u PSBiH, te Izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama BiH.

Tijekom sedmog saziva PSBiH usvojeno je ili primljeno k znanju 415 izvješća, 47 informacija, te 36 drugih dokumenata.

Na sjednicama Zastupničkog doma PSBiH zastupnici su u protekle četiri godine postavili 1323 pitanja, a dobili 1143 odgovor. Na sjednicama Doma naroda PSBiH izaslanici su tijekom sedmog saziva postavili 118 pitanja i dobili 104 odgovora. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću