MENI
3.3.2018

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u 2017. godini

U izdanju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacionog sektora PSBiH objavljen je štampani Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je PSBiH u navedenom periodu razmatrala 59 prijedloga zakona i dva prijedloga prečišćenih tekstova zakona.

Od 59 prijedloga zakona usvojeno je 11, odbijeno 11, povučeno je 6, a zakonodavni postupak obustavljen je za 4 prijedloga zakona. Tri prijedloga zakona upućena su na usaglašavanje u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta zakona. 

Na dan 31. decembra 2017. godine procedura nije bila okončana za 24 prijedloga zakona. U proceduri je i Prijedlog amandmana II na Ustav BiH.

U Prikazu se precizira da je 27 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, dok su isti broj prijedloga zakona (27) predložili poslanici i delegati. Jedan zakon predložila je Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, a jedan prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru uputilo je Predsjedništvo BiH. Predlagač za tri prijedloga zakona u Domu naroda PSBiH je Vijeće ministara BiH, a u Predstavničkom domu PSBiH Dom naroda PSBiH.

U periodu koji je obuhvaćen Prikazom, PSBiH dala je saglasnost za ratificiranje 51 međunarodnog dokumenta, kao i saglasnost za otkazivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu (žene), broj 45, iz 1935. godine. Saglasnost za ratificiranje u PSBiH nisu dobila 3 međunarodna dokumenta.

Na sjednicama domova usvojeno je i 16 odluka, kao i 48 izvještaja. Usvojena je i Informacija o posljedicama krize Agrokora za privredu BiH, kao i Odgovor Vijeća ministara BiH na inicijativu Predstavničkog doma PSBiH, koja je usvojena na 35. sjednici Predstavničkog doma PSBiH. Usvojene su i Izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, Materijal sa oznakom “povjerljivo”, akt broj P-POV-07-03-10-9-30/17, od 23. 5. 2017., Deklaracija o kriterijima za određivanje trase budućeg auto – puta između Beograda i Sarajeva, kao i Deklaracija, akt broj 01-50-1-15-51/17 od 13. 9. 2017. Potvrđene su i dvije odluke Predsjedništva BiH.

Predstavnički dom usvojio je 99 zaključaka, a Dom naroda PSBiH 78 zaključaka. 

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH poslanici su u 2017. godini postavili 442 pitanja, a dobili 351 odgovor, kao i 56 odgovora na pitanja iz 2016. godine. Podnesene su 23 poslaničke inicijative, od kojih su usvojene 3, odbijeno je 5, dok se o jednoj inicijativi Predstavnički dom PSBiH nije izjašnjavao. Na 5 inicijativa je odgovoreno, a na isto toliko (5) nije odgovoreno. U proceduri su još četiri inicijative. U 2017. godini dostavljeno je i šest odgovora na inicijative iz 2016. godine.

Na sjednicama Doma naroda PSBiH delegati su u 2017. godini postavili 36 pitanja i dobili 31 odgovor, kao i jedan odgovor na pitanje iz 2016. godine. Podnesena je jedna delegatska inicijativa, koja je usvojena. Dostavljen je i jedan odgovor na inicijativu iz 2016. godine.  

Predstavnički dom PSBiH, u periodu koji obuhvata Prikaz, održao je 14 sjednica i prvi dio 55. sjednice i razmatrao 298 tačaka dnevnog reda u trajanju od 139 sati i 58 minuta. Najviše tačaka razmatrano je na 43. sjednici (37 tačaka), a najmanje na 47. sjednici i u prvom dijelu 55. sjednice (jedna tačka). Najduže je trajala 53. sjednica Predstavničkog doma – 18 sati i 20 minuta, a najkraće 41. sjednica – 4 sata i 27 minuta. 

Predstavnički dom u 2017. godini održao je i jednu hitnu sjednicu, na kojoj su razmatrane četiri tačke dnevnog reda u trajanju od 2 sata i 10 minuta.

Dom naroda PSBiH u 2017. godini održao je 9 sjednica i razmatrao 186 tačaka dnevnog reda u trajanju 34 sata i 10 minuta. Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 27. sjednici (42 tačke), a najmanje na 33. i 34. sjednici (10 tačaka). Najduže je trajala 32. sjednica Doma naroda – 7 sati i 40 minuta, a najkraće 34. sjednica – jedan sat i 30 minuta.

Dom naroda u 2017. godini održao je jednu hitnu sjednicu, na kojoj je razmatrano 116 tačaka dnevnog reda u trajanju od 2 sata i 25 minuta.

U Prikazu zakonodavnih aktivnosti PSBiH za 2017. godinu objavljen je i tačan broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH, broj razmatranih tačaka dnevnog reda i trajanje tih sjednica. (kraj) 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću