MENI
3.3.2018.

Објављен Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у 2017. години

У издању Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документационог сектора ПСБиХ објављен је штампани Приказ законодавне активности ПСБиХ у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године. 

У Приказу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је ПСБиХ у наведеном периоду разматрала 59 приједлога закона и два приједлога пречишћених текстова закона.

Од 59 приједлога закона усвојено је 11, одбијено 11, повучено је 6, а законодавни поступак обустављен је за 4 приједлога закона. Три приједлога закона упућена су на усаглашавање у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста закона. 

На дан 31. децембра 2017. године процедура није била окончана за 24 приједлога закона. У процедури је и Приједлог амандмана II на Устав БиХ.

У Приказу се прецизира да је 27 приједлога закона у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, док су исти број приједлога закона (27) предложили посланици и делегати. Један закон предложила је Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру Приједлога закона о парламентарном надзору, а један приједлог закона у парламентарну процедуру упутило је Предсједништво БиХ. Предлагач за три приједлога закона у Дому народа ПСБиХ је Савјет министара БиХ, а у Представничком дому ПСБиХ Дом народа ПСБиХ.

У периоду који је обухваћен Приказом, ПСБиХ дала је сагласност за ратификацију 51 међународног документа, као и сагласност за отказивање Конвенције Међународне организације рада о подземном раду (жене), број 45, из 1935. године. Сагласност за ратификацију у ПСБиХ нису добила 3 међународна документа.

На сједницама домова усвојено је и 16 одлука, као и 48 извјештаја. Усвојена је и Информација о посљедицама кризе Агрокора за привреду БиХ, као и Одговор Савјета министара БиХ на иницијативу Представничког дома ПСБиХ, која је усвојена на 35. сједници Представничког дома ПСБиХ. Усвојене су и Измјене и допуне Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ, Материјал са ознаком “повјерљиво”, акт број П-ПОВ-07-03-10-9-30/17, од 23. 5. 2017., Декларација о критеријима за одређивање трасе будућег ауто – пута између Београда и Сарајева, као и Декларација, акт број 01-50-1-15-51/17 од 13. 9. 2017. Потврђене су и двије одлуке Предсједништва БиХ.

Представнички дом усвојио је 99 закључака, а Дом народа ПСБиХ 78 закључака. 

На сједницама Представничког дома ПСБиХ посланици су у 2017. години поставили 442 питања, а добили 351 одговор, као и 56 одговора на питања из 2016. године. Поднесене су 23 посланичке иницијативе, од којих су усвојене 3, одбијено је 5, док се о једној иницијативи Представнички дом ПСБиХ није изјашњавао. На 5 иницијатива је одговорено, а на исто толико (5) није одговорено. У процедури су још четири иницијативе. У 2017. години достављено је и шест одговора на иницијативе из 2016. године.

На сједницама Дома народа ПСБиХ делегати су у 2017. години поставили 36 питања и добили 31 одговор, као и један одговор на питање из 2016. године. Поднесена је једна делегатска иницијатива, која је усвојена. Достављен је и један одговор на иницијативу из 2016. године.  

Представнички дом ПСБиХ, у периоду који обухвата Приказ, одржао је 14 сједница и први дио 55. сједнице и разматрао 298 тачака дневног реда у трајању од 139 сати и 58 минута. Највише тачака разматрано је на 43. сједници (37 тачака), а најмање на 47. сједници и у првом дијелу 55. сједнице (једна тачка). Најдуже је трајала 53. сједница Представничког дома – 18 часова и 20 минута, а најкраће 41. сједница – 4 часа и 27 минута. 

Представнички дом у 2017. години одржао је и једну хитну сједницу, на којој су разматране четири тачке дневног реда у трајању од 2 часа и 10 минута.

Дом народа ПСБиХ у 2017. години одржао је 9 сједница и разматрао 186 тачака дневног реда у трајању 34 часа и 10 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 27. сједници (42 тачке), а најмање на 33. и 34. сједници (10 тачака). Најдуже је трајала 32. сједница Дома народа – 7 часова и 40 минута, а најкраће 34. сједница – један час и 30 минута.

Дом народа у 2017. години одржао је једну хитну сједницу, на којој је разматрано 116 тачака дневног реда у трајању од 2 часа и 25 минута.

У Приказу законодавних активности ПСБиХ за 2017. годину објављен је и тачан број одржаних сједница сталних комисија ПСБиХ, број разматраних тачака дневног реда и трајање тих сједница. (крај) 

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу