MENI
25.5.2017.

Studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru posjetili Parlamentarnu skupštinu BiH

U okviru programa "Otvoreni parlament" studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru posjetili su danas Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine (PSBiH), gdje im je domaćin bila zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH Borjana Krišto.

Zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH upoznala je studente iz Mostara sa strukturom i funkcioniranjem Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH, posebno se referirajući na način izbora, sastav i kvorum za rad i odlučivanje obaju domova PSBiH.

Govoreći o funkcioniranju Domu u čijem je vodstvu, gospođa Krišto upoznala je goste s načinom konstituiranja Zastupničkog doma PSBiH i sa postupkom odlučivanja u tom Domu. U vezi s radom Doma naroda PSBiH, gospođa Krišto osvrnula se i na institut vitalnog nacionalnog interesa i način pokretanja tog instituta u Domu naroda PSBiH.

Članica Kolegija Zastupničkog doma pojasnila je studentima da Dom odluke donosi većinom glasova zastupnika koji su nazočni i koji glasuju, ali i da u tom broju mora biti sadržana i najmanje jedna trećina zastupnika s teritorija svakog entieta.

Gospođa Krišto na detaljan je način studentima Filozofskog fakulteta objasnila i zakonodavnu proceduru, kako u Zastupničkom domu tako i u Domu naroda PSBiH. S tim u svezi, ona je objasnila proces zakonodavne procedure od toga tko može biti ovlašteni predlagatelj zakona, pa sve do donošenja istovjetnog teksta zakona u oba doma PSBiH.

S obzirom na to da je najviša zakonodavna institucija BiH dvodomna, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH objasnila je budućim akademskim građanima i to kada se i u kojim prigodama sazivaju i zajedničke sjednice obaju domova PSBiH.

Studente iz Mostara danas je pozdravio i tajnik Zastupničkog doma PSBiH Marin Vukoja, a prezentaciju o konceptu Izbornog zakona i funkcioniranju izbornog sustava u BiH održao je član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Vlado Rogić.

Studenti Sveučilišta u Mostaru, koji su PSBiH posjetili u okviru programa „Otvoreni parlament“, obišli su zgradu i glavne parlamentarne dvorane.

Program „Otvoreni parlament“, kroz koji je prošlo blizu 22 tisuće posjetitelja, danas obilježava 12 godina postojanja. (kraj)  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću