MENI

Zakoni i ostali akt

O zakonodavnom postupku

Postupak ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisan je Poslovnikom Zastupničkoga doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH.

Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu mogu razmatrati po temeljnom, skraćenom ili žurnom zakonodavnom postupku. Postupovno se temeljni i skraćeni zakonodavni postupak ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na temeljni zakonodavni postupak. S druge strane žurni postupak primjenjuje se samo kada je riječ o prijedlogu zakona visokog stupnja žurnosti, odnosno o prijedlogu zakona utvrđenom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po žurnom postupku, prijedlog zakona ne razmatra se u povjerenstvima domova te nema mogućnosti amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona.

Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini, u pravilu, prvo razmatra Zastupnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Također, zakonodavni se postupak može odvijati i usporedo u oba doma.

 

PREGLED ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

PODNOŠENJE ZAKONA

Prijedlog zakona može podnijeti svaki zastupnik odnosno izaslanik, povjerenstva doma, zajednička povjerenstva domova, domovi kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u granicama svojih nadležnosti.

 

POSTUPANJE KOLEGIJA DOMA

Prijedlog zakona podnosi se predsjedatelju doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij potom prijedlog zakona dostavlja ustavnopravnom i nadležnome povjerenstvu, radi davanja mišljenja o prijedlogu zakona. Ako kolegij doma zaključi da je za razmatranje zakona nadležno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog zakona dostavlja se Zajedničkom kolegiju na postupanje sukladno poslovnicima domova.

 

PRVA FAZA U POVJERENSTVU

Svaki prijedlog zakona u prvoj fazi razmatraju i ustavnopravno povjerenstvo i nadležno povjerenstvo.

USTAVNOPRAVNO POVJERENSTVO u prvoj fazi u povjerenstvu razmatra je li prijedlog zakona usuglašen s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH. Mišljenje ustavnopravnog povjerenstva o prijedlogu zakona može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Ustavnopravno povjerenstvo daje pozitivno mišljenje ako utvrdi usuglašenost prijedloga zakona s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH. Pozitivno mišljenje ustavnopravnog povjerenstva dostavlja se, sukladno propisanom postupku, domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Ako ustavnopravno povjerenstvo utvrdi da prijedlog zakona nije usuglašen s Ustavom BiH ili pravnim sustavom BiH, mišljenje povjerenstva o prijedlogu zakona bit će negativno. Mišljenje se potom, sukladno propisanom postupku, dostavlja domu na daljnje postupanje.

NADLEŽNO POVJERENSTVO u prvoj fazi u povjerenstvu razmatra načela na kojima je prijedlog zakona utemeljen. Mišljenje nadležnoga povjerenstva može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Kada nadležno povjerenstvo podrži načela zakona na kojima je prijedlog zakona utemeljen, daje pozitivno mišljenje te ga, sukladno propisanom postupku, dostavlja domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Kada nadležno povjerenstvo ne podrži načela na kojima je zakon utemeljen, ono daje negativno mišljenje s obveznim obrazloženjem, te to mišljenje, sukladno postupku, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

PRVO ČITANJE – DOM

Kada primi mišljenja ustavnopravnoga i nadležnoga povjerenstva, dom se o njima očituje odnosno provodi se glasovanje o prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Ako su mišljenja i ustavnopravnoga i nadležnoga povjerenstva pozitivna, dom usvaja prijedlog zakona u prvom čitanju te se nastavlja daljnji zakonodavni postupak.

Ako su mišljenja ustavnopravnoga i/ili nadležnoga povjerenstva negativna, dom se očituje o dostavljenim mišljenjima. Ako dom prihvati negativna mišljenja ustavnopravnoga ili nadležnoga povjerenstva, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno mišljenje ustavnopravnoga ili nadležnoga povjerenstva, prijedlog zakona ponovno se vraća na razmatranje u povjerenstvo čije je mišljenje negativno.

 

Javna rasprava

Prije ulaska prijedloga zakona u drugu fazu u povjerenstvu, povjerenstvo može odlučiti da otvori javnu raspravu o predloženom zakonu uz sudjelovanje zainteresiranih tijela, stručnih institucijh i pojedinaca koja neće trajati dulje od 15 dana.

Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoja mišljenja o pitanjima u svezi s predloženim zakonom, ako to povjerenstvo bude tražilo. Povjerenstvo u svoje izvješće uključuje zaključke i rezultate javne rasprave i u aneksu prilaže radove i materijale podnesene tijekom njenog trajanja. Ukoliko postoji, prilaže se i transkript rasprave.

 

DRUGA FAZA U POVJERENSTVU

U drugoj fazi u povjerenstvu nadležno povjerenstvo raspravlja o samome tekstu prijedloga zakona te eventualno o podnesenim amandmanima. Nakon što nadležno povjerenstvo razmotri tekst prijedloga zakona, ono dostavlja domu svoje izvješće, sukladno propisanom postupku. Izvješće nadležnoga povjerenstva može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno izvešće – Ako nadležno povjerenstvo prihvati tekst prijedloga zakona, izvješće će biti pozitivno i sukladno postupku dostavljeno domu na daljnje postupanje.

Negativno izvješće – Ako nadležno povjerenstvo odbije tekst prijedloga zakona, domu se dostavlja negativno izvješće povjerenstva s obrazloženjem, sukladno postupku, na daljnje postupanje.

 

DRUGO ČITANJE – DOM

Kada dom primi izvješće nadležnoga povjerenstva o tekstu prijedloga zakona, on raspravlja o tekstu prijedloga zakona i eventualno o podnesenim amandmanima - ako je izvješće povjerenstva pozitivno. Ako je izvješće povjerenstva negativno, dom raspravlja o izvješću povjerenstva.

Ako dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim te se naprijed navedeni postupak ponavlja i u drugom domu.

Ako dom prihvati negativno izvješće nadležnoga povjerenstva, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno izvješće nadležnoga povjerenstva, prijedlog zakona ponovno se vraća na razmatranje nadležnome povjerenstvu.

Ako Dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim, te se navedena procedura ponavlja i u drugom domu.

 

Vitalni nacionalni interes

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes jednoga od triju konstitutivnih naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih izaslanika. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih izaslanika koji su nazočni i koji glasuju. U slučaju protivljenja ovoj odluci većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih izaslanika, predsjedatelj Doma naroda saziva povjerenstvo, koje se sastoji od tri izaslanika, po jednog iz svakog kluba naroda, radi razrješenja toga pitanja. Ako zajedničko povjerenstvo u roku od pet dana ne uspije riješiti to pitanje, predmet se upućuje Ustavnome sudu BiH koji će po žurnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.