MENI

Дом народа

Витални национални интерес

Заштита виталног националног интереса

Предложена одлука Парламентарне скупштине БиХ у Дому народа може бити проглашена деструктивном по витални интерес бошњачког, хрватског или српског народа већином гласова бошњачких, хрватских или српских делегата. Такву предложену одлуку мора одобрити у Дому народа већина бошњачких, хрватских и српских делегата који су присутни и гласају.

Уколико већина бошњачких, хрватских или српских делегата стави примједбу на позивање на заштиту витал­ног ин­те­реса, предсједавајући Дома народа ће одмах сазвати заједничку комисију, коју чине три делегата, од којих је сваки изабран из бошњачких, хрватских и српских делегата, с циљем разрјешења тог питања. Уколико то комисија не успије у року од пет дана, предмет се упућује Уставном суду БиХ, који ће по хитном поступку преиспитати процедуралну исправност случаја.

Делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ позвали су се на витални национални интерес у сљедећим случајевима: 

 

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у Босни и Херцеговини
  Број ПЗ: 01-02-1131/03 од 13.11.2003.
  Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата бошњачког народа на 18. сједници Дома народа, одржаној 26.02.2004. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-2/04 од 28.5.2004. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број: 38/04

 2. Приједлог оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини
   Број ПЗ: 01,02-02-7-19/04 од 24.3.2004.
   Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата хрватског народа на 23. сједници Дома народа, одржаној 04. и 07.05.2004. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-8/04 од 25.6.2004.- објављена је у "Службеном  гласнику БиХ", број: 40/04

 3. Приједлог закона о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 01,02-02-3-6/05 од 9.2.2005.
  Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата хрватског народа на 43. сједници Дома народа, одржаној 29.06.2005. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-10/05 од 22.7.2005. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број: 64/05

 4. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о сарадњи у области права жртава рата у Босни и Херцеговини који су били припадници Хрватског вијећа одбране и чланова њихових породица
  Број документа - предмет: Сагласност за ратификацију: 01,02-02-10-23/06 од 5.1.2006.
  Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата бошњачког народа на 54. сједници Дома народа, одржаној 21.02. и 10.03.2006. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-7/06 од 31.3.2006. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број: 34/06

 1. Приједлог закључка делегата Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Илије Филиповића
  Број приједлога закључка: 01,02-50-1-18-8/08 од 23.4.2008.
  Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата бошњачког народа на 17. сједници Дома народа, одржаној 15.05. и 17.06.2008. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-9/08 од 8.7.2008.- објављена у "Службеном гласнику БиХ", број: 91/08

 1. Одлука о потврди Одлуке предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине о смјени министра безбједности Босне и Херцеговине, министра одбране Босне и Херцеговине и замјеника министра финансија и трезора Босне и Херцеговине
  Број: 01,02-34-1-754/12 од 25.6.2012.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 19. сједници Дома народа, одржаној 19.07.2012. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-12/12 од 24.8.2012. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 79/12


 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 01,02-02-1-23/13 од 20.5.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 30. сједници Дома народа, одржаној 15.07.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-18/13 од 27.9.2013.- објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 85/13


 3. Приједлог одлуке о разматрању Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине по хитном поступку
  Број ПЗ: 01,02-02-1-25/13 од 29.5.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 31. сједници Дома народа, одржаној 23.07.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-19/13 од 27.9.2013. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 84/13


 4. Приједлог одлуке о разматрању Приједлога закона о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју по хитном поступку
  Број ПЗ: 01,02-02-1-34/13 од 17.7.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 31. сједници Дома народа, одржаној 23.07.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-19/13 од 27.9.2013. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 84/13


 5. Приједлог одлуке о разматрању Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине по хитном поступку
  Број ПЗ: 01,02-02-1-35/13 од 17.7.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 31. сједници Дома народа, одржаној 23.07.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-19/13 од 27.9.2013., објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 84/13


 6. Приједлог одлуке о разматрању Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине по хитном поступку
  Број ПЗ: 01,02-02-1-36/13 од 17.7.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегате бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 31. сједници Дома народа, одржаној 23.07.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-19/13 од 27.9.2013. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 84/13


 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 01,02-02-1-36/13 од 17.7.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 33. сједници Дома народа, одржаној 05.11.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-27/13 од 29.11.2013. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 2/14


 8. Приједлог закона о измјенама Закона о оснивању Компаније за пријенос електричне енергије у Босни и Херцеговини
  Број ПЗ: 01,02-02-1-58/13 од 10.12.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) 

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-31/13 од 23.1.2014. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 9/14

 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 02-02-1-60/13 од 16.12.2013.
  Питање виталног националног интереса покренули су делегати Клуба делегата бошњачког народа (Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капетановић) на 34. сједници Дома народа, одржаној 16.12.2013. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-32/13 од 23.1.2014. - објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 16/14


 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 02-02-1-1133/17 од 28.4.2017.
  Питање виталнога националног интереса покренуо је Клуб делегата бошњачкога народа на 28. сједници Дома народа, одржаној
  04.05.2017. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У 3/17 од 7.7.2017. - објављена у ''Службеном гласнику БиХ'', број 54/17 

 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине
  Број ПЗ: 02-02-1-639/22 од 22.04.2022.
  Питање виталног националног интереса покренуо је Клуб делегата бошњачког народа на 10. хитном сједници Дома народа, одржаној 27.04.2022. године

  Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине број: У -14/22 од 1. 6. 2022. - објављена је у "Службеном гласнику БиХ", број: 38/22

  Извор: Одјел за документацију и информације ИНДОК Сектора