MENI

Закони и остали акти

О законoдавној бази података e-z@k ПСБиХ

Парламентарна скупштина БиХ труди се да обезбиједи висок степен транспарентности свог рада те је од почетка VII сазива (2014. година) Одјел за документацију и информације Индок сектора Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ развио и континуирано одржава електронску базу података о законодавним активностима (e-z@k ПСБиХ).

Од VII сазива база података e-z@k ПСБиХ корисницима омогућава приступ  законима, међународним документима, посланичким и делегатским питањима и одговорима. Доступан је и преглед закона на снази од 1997. године.

Информације и подаци који нису доступни у електронској форми могу се, у складу са Законом о слободи приступа информацијама у БиХ ( ''Службени гласник БиХ'', бр.28/00, 45/06, 102/09,  62/11, 100/13),  добити на захтјев  посредством службеника за информисање.

Питања у вези са доступним подацима, примједбе и сугестије можете упутити нa e-mail адресу: [email protected].

Напоменe:

  • Подаци о документима уносе се у e- z@k PSBiH на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини. Документи који нису доступни на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини линкују  се на доступном језику.
  • У складу са Законом о службеном гласилу БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 1/97, 9/04, 3/09, 100/13), омогућен је слободан приступ бројевима ‘’Службеног гласника БиХ’’, објављеним од 7.1.2010. путем линка  на веб-страницу ЈПНИО Службени лист БиХ. За приступ бројевима ''Службеног гласника БиХ'', објављеним до краја 2009. године, линк је валидан ако располажете корисничким именом и лозинком за приступ веб-страници Службеног листа БиХ.