MENI

Zakoni i ostali akt

O zakonodavnoj bazi podataka e-z@k PSBiH

Parlamentarna skupština BiH trudi se osigurati visok stupanj transparentnosti svoga rada te je od početka VII. saziva (2014. godina) Odjel za dokumentaciju i informacije Indok sektora Tajništva Parlamentarne skupštine BiH razvio i kontinuirano održava elektroničku bazu podataka o zakonodavnim aktivnostima (e-z@k PSBiH).

Od VII. saziva baza podataka e-z@k  PSBiH omogućava korisnicima pristup  zakonima, međunarodnim dokumentima, zastupničkim i izaslaničkim pitanjima i odgovorima. Dostupan je i pregled zakona na snazi od 1997. godine.

Informacije i podatci koji nisu dostupni u elektroničkom obliku  mogu se, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH ( ''Službeni glasnik BiH'', br. 28/00, 45/06, 102/09,  62/11 i 100/13), dobiti na zahtjev posredstvom službenika za informiranje.

Pitanja u vezi s dostupnim podatcima, primjedbe i sugestije možete uputiti na e-mail: [email protected].

Napomene:

  • Podatci o dokumentima unose se u e-z@k PSBiH na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Dokumenti koji nisu dostupni na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini imaju link na dostupnom jeziku.
  • U skladu sa Zakonom o službenom glasilu BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 1/97, 9/04, 3/09, 100/13), omogućen je slobodan pristup brojevima ‘’Službenog glasnika BiH’’, objavljenim od 7.1.2010. putem linka  na veb-stranicu JPNIO Službeni list BiH. Za pristup brojevima ''Službenog glasnika BiH'', objavljenim do kraja 2009. godine, link je validan ako raspolažete korisničkim imenom i lozinkom za pristup veb-stranici Službenog lista BiH.