MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2002 - 2006.

Članovi Kolegija Tajništva u sazivu 2002. - 2006.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  tajnica Zastupničkog doma
  (24.11.2004. - 12.04.2007.)  

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  tajnik Doma naroda 
  (24.11.2004. – 16.3.2007.)

 • Ime Prezime

  Vedran Hadžović

  tajnik Zajedničke službe
  (24.11.2004. - 12.4.2007.)