MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2010. - 2014.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Bojan Ninković

  sekretar Predstavničkog doma
  (2.2.2012. – 5.11.2013.)

 • Ime Prezime

  Dragoljub Reljić

  sekretar Predstavničkog doma
  (5.11.2013. – 13.5.2015.)

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Doma naroda
  (1.2.2012. – 18.5.2015.)

 • Ime Prezime

  Ferid Buljubašić

  sekretar Zajedničke službe
  (2.2.2012. - 18.5.2015.)