MENI

Чланови Колегијума Дома народа

Сазив 2000 - 2002.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2000 - 2002.

 • Ime Prezime

  Илија Шимић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 20.3.2001. до 19.11.2001.

 • Ime Prezime

  Сејфудин Токић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 20.11.2001. до 19.7.2002.

 • Ime Prezime

  Никола Шпирић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 20.7.2002. до окончања мандата

Напомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.