MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2000. - 2002.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2000. - 2002.

 • Ime Prezime

  Ilija Šimić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 20.3.2001. do 19.11.2001.

 • Ime Prezime

  Sejfudin Tokić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 20.11.2001. do 19.7.2002.

 • Ime Prezime

  Nikola Špirić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 20.7.2002. do okončanja mandata

Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.