MENI

Чланови Колегијума Дома народа

Сазив 1996 - 1998.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 1996 - 1998.

 • Ime Prezime

  Момир Тошић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 3.1.1997. до 2.9.1997.

 • Ime Prezime

  Авдо Чампара

  предсједавајући Дома народа у периоду од 3.9.1997. до 2.5.1998.

 • Ime Prezime

  Петар Мајић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 3.5.1998. до окончања мандата

Напомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.