MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 1996. - 1998.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 1996. - 1998.

 • Ime Prezime

  Momir Tošić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 3.1.1997. do 2.9.1997. 

 • Ime Prezime

  Avdo Čampara  

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 3.9.1997. do 2.5.1998. 

 • Ime Prezime

  Petar Majić 

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 3.5.1998. do okončanja mandata

Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.