MENI

Kolegij Sekretarijata

Članovi Kolegija

Radom Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH rukovodi Kolegij Sekretarijata koji čine sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2018. - 2022.

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Predstavničkog doma
  (imenovan 18.12.2019.)

 • Gordana Živković

  sekretarka Doma naroda
  (imenovana 13.3.2019.)

 • Mirza Imamović

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan 10.7.2020.)

 • Kenan Vehabović

  sekretar Zajedničke službe
  (15.6.2016. - 10.7.2020.)