MENI

Kolegij Sekretarijata

Članovi Kolegija

Radom Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH rukovodi Kolegij Sekretarijata koji čine sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2018. - 2022.

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Predstavničkog doma
  (18.12.2019. - 29.5.2024.)

 • Gordana Živković

  sekretarka Doma naroda
  (imenovana 13.3.2019.)

 • Mirza Imamović

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan 10.7.2020.)

* Sekretar Zajedničke službe, do 10.7.2020. godine, bio je Kenan Vehabović.