MENI

Почетна

Отворени парламент

Реализација програма "Отворени парламент" покренута је 2005. године како би се, путем организованих студијских посјета, најширој босанскохерцеговачкој јавности додатно приближио значај и рад Парламентарне скупштине БиХ, подигао ниво транспарентности рада ове државне институције и свијести о њеној улози у процесу демократизације данашњег босанскохерцеговачког друштва.

Otvoreni parlament

 

 

Отворени парламент

Програм „Отворени парламент“ реализује се од 2005. године, као први осмишљени пројекат једне институције на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини захваљујући којем се угошћују организоване групе посјетилаца.

Примарни циљ програма је да рад највишег босанскохерцеговачког законодавног органа приближи најширим слојевима грађана у оквиру низа организованих студијских посјета, подигне ниво транспарентности рада ове државне институције и свијести о њеној улози у процесу демократизације босанскохерцеговачког друштва.

Приликом посјета гости се, између осталог, упознају са организацијом рада и најважнијим функцијама ПСБиХ, законодавним процесом у ПСБиХ, начином доношења одлука на сједницама домова, системом гласања, распоредом сједења у салама – за посланике и делегате у ПСБиХ, представнике стручних служби, Савјета министара БиХ, те представнике медија, невладиног сектора и међународних организација са програмским циљевима у БиХ. На тај начин законодавни процес, али и друге основне информације о ПСБиХ, приближавају се најширем кругу грађана, а снажно се промовишу консензусом установљени и усвојени циљеви који проистичу из тежње за прикључењем БиХ европским и евроатлантским интеграцијама.

Овај програм комплементаран је активностима које ПСБиХ предузима у сврху перманентног информисања јавности, попут издавања периодичних публикација, саопштења, сталне комуникације са медијима, владиним, невладиним и другим организацијама, као и организовања јавних расправа, округлих столова, гостовања, презентација, изложби и других врста промовисања.

Парламентарна скупштина БиХ отворена је за све заинтересоване госте, али примарна циљна група програма „Отворени парламент“ су млади људи. Како наставни програми не стварају увијек простор за овакве посјете институцијама БиХ, „Отворени парламент“ представља врло користан начин да се млади људи већ од најранијег доба упознају са демократским процесима и да се и на овај начин уклони јаз између појединаца и институција законодавне власти.

Битно је, такође, поменути и да се програм „Отворени парламент“ за посјетиоце ПСБиХ који у организовану посјету највишем законодавном тијелу БиХ долазе ван нашег језичког подручја, реализује и на енглеском језику.

У оквиру овог програма у протеклих десет година реализовано је више од 400 посјета, у оквиру којих је ПСБиХ посјетило близу 21 хиљада гостију из БиХ и више од 40 земаља свијета.

 

 

Центар за посјетиоце

У настојању да се створе квалитетни услови за прихват и информисање гостију, у оквиру овог пројекта од 2009. године у функцији је и Центар за посјетиоце. Лоциран је у приземљу зграде, те осмишљен и намјенски опремљен како би омогућио да се гости ПСБиХ на савремен начин упознају са историјом, значајем, активностима и плановима у раду ове институције, као и да остварују директан контакт са посланицима и делегатима. Такође, у Центру су доступне и промотивне публикације које додатно објашњавају рад ПСБиХ. 

 

 

Отворени парламент

Пројект „Отворени парламент“ покренут је 2005. године с циљем да се, кроз организoване студијске и друге посјете, најширој босанскохерцеговачкој  јавности приближи рад и значај Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ), подигне ниво транспарентности рада највише законодавне институције у БиХ, те свијест о њеној улози у процесу демократизације босанскохерцеговачког друштва.

Посјете овој законодавној институцији организују се од понедјељка до петка у времену од 9.00 до 16.00 часоца, а најаве посјета врше се путем образаца који се налазе на веб-страници ПСБиХ под линком „Посјетите парламент“. Изузетно, посјете се могу организовати и у дане викенда. Посјетиоцима се препоручује да се за посјете не пријављују у данима када су заказане сједнице оба дома ПСБиХ.

Образац за посјете 

Обрасци за посјете треба да садрже сљедеће податке: име организације, адресу организације, одговорну особу, контакт телефон, факс, e-mail, жељени термин посјете и алтернативни термин посјете. Образац се доставља најкасније седам дана прије жељеног термина посјете.  

Списак посјетилаца - основне и средње школе
Списак посјетилаца - групе пунољетних посјетилаца

Након што се, у договору са службеником Сектора за односе с јавношћу ПСБиХ утврде детаљи посјете, најкасније 48 сати прије утврђеног термина посјете, доставља се списак посјетилаца.

Службеници Сектора за односе с јавношћу, у Центру за посјетиоце, путем презентација упознају посјетиоце са организацијом и начином рада ПСБиХ, а након тога слиједи обилазак објекта (обилазак Велике сале, Бијеле сале и Плаве сале). Посјетиоцима је током посјете дозвољено да се фотографишу у згради и у салама ПСБиХ.

Посјетиоци могу изразити жељу, коју је потребно нагласити у пријавном обрасцу, да их о организацији, начину рада, одлучивању и другим питањима из надлежности ПСБиХ упознају и посланици и делегати у ПСБиХ, сходно њиховим могућностима и расположивом времену.

До зграде Парламентарне скупштине посјетиоци могу доћи јавним превозом (трамвајска станица Мариндвор), приватним аутомобилима или организованим превозом - комбибусима или аутобусима. За краткотрајно искрцавање и укрцавање путника користи се простор између зграде ПСБиХ и Филозофског факултета, а као паркинг-простор користе се јавни паркинг-простори (западно од зграде) који се плаћају.

Посјетиоци користе западни улаз у зграду (улаз до зграде Филозофског факултета), гдје их дочекују службеник Сектора за односе с јавношћу или сарадници-волонтери.

Безбједносна контрола приликом улаза је обавезна. Посјетиоци су дужни да буду одјевени у складу са дигнитетом институције коју посјећују, а службеници безбједности могу удаљити посјетиоце у алкохолисаном стању или посјетиоце који на било који начин угрожавају рад запослених у Парламентарној скупштини БиХ.  

Током безбједносне провјере, радници безбједности, заједно са вођом организоване групе, провјеравају раније достављени списак посјетилаца, упоређујући га са бројем пристиглих посјетилаца у организованој групи. Потом слиједи уобичајени поступак безбједносног прегледа посјетилаца, укључујући и преглед њихових личних ствари (торбе, кишобрани), које су посјетиоци током посјете дужни да носе са собом. Посјетиоци су дужни да током кретања кроз зграду ПСБиХ чувају имовину и инвентар зграде, као и да својим понашањем не ометају рад посланика, делегата, те службеника и другог особља у згради.

Након што прођу безбједносну контролу на улазу, посјетиоци се упућују у Центар за посјетиоце, који се налази у приземљу зграде.

Посјетиоци са посебним потребама несметано могу приступити згради са источне стране, а у објекту им је на располагању тоалет који се налази у приземљу зграде.

 

Публикације о Отвореном парламенту

Посјете Парламенту

ПОСЈЕТА ПАРЛАМЕНТУ

Уколико у оквиру пројекта Отворени парламент желите посјетити Парламентарну скупштину БиХ, јавите нам се!