MENI

Početna

Otvoreni parlament

Realiziranje projekta "Otvoreni parlament" pokrenuto je 2005. godine s ciljem dodatnog približavanja najširoj bosanskohercegovačkoj javnosti značaja i rada Parlamentarne skupštine BiH kroz niz organiziranih studijskih posjeta, podizanja razine transparentnosti rada ove državne institucije i svijesti o njezinoj ulozi u procesu demokratizacije današnjeg bosanskohercegovačkog društva.

Otvoreni parlament

 

Otvoreni parlament

Program „Otvoreni parlament“ provodi se od 2005. godine, kao prvi osmišljeni projekat jedne institucije na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini zahvaljujući kojem se ugošćuju organizirane grupe posjetilaca.

Primarni cilj programa je da rad najvišeg bosanskohercegovačkog zakonodavnog organa približi najširim slojevima građana kroz niz organiziranih studijskih posjeta, podigne nivo transparentnosti rada ove državne institucije i svijesti o njenoj ulozi u procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva.

Prilikom posjeta gosti se, između ostalog, upoznaju s organizacijom rada i najvažnijim funkcijama PSBiH, zakonodavnim procesom u PSBiH, načinom donošenja odluka na sjednicama domova, sistemom glasanja, rasporedom sjedenja u salama – za poslanike i delegate PSBiH, predstavnike stručnih službi, Vijeća ministara BiH, te predstavnike medija, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija s programskim ciljevima u BiH. Na taj način zakonodavni proces, ali i druge osnovne informacije o PSBiH, približavaju se najširem krugu građana, a snažno se promoviraju konsenzusom ustanovljeni i usvojeni ciljevi koji proističu iz težnje za priključenjem BiH evropskim i euroatlantskim integracijama.

Ovaj program komplementaran je aktivnostima koje PSBiH preduzima s ciljem permanentnog informiranja javnosti, poput izdavanja periodičnih publikacija, saopćenja, stalne komunikacije s medijima, vladinim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i organiziranja javnih rasprava, okruglih stolova, gostovanja, prezentacija, izložbi i drugih vrsta promoviranja.

Parlamentarna skupština BiH otvorena je za sve zainteresirane goste, ali primarna ciljna grupa programa „Otvoreni parlament“ su mladi ljudi. Kako nastavni programi ne stvaraju uvijek prostor za ovakve posjete institucijama BiH, „Otvoreni parlament“ predstavlja vrlo koristan način da se mladi ljudi već od najranijeg doba upoznaju s demokratskim procesima i da se i na ovaj način ukloni jaz između pojedinaca i institucija zakonodavne vlasti.

Bitno je, također, pomenuti i da se program „Otvoreni parlament“ za posjetioce PSBiH koji u organiziranu posjetu najvišem zakonodavnom organu BiH dolaze van našeg jezičkog područja realizira i na engleskom jeziku.

U okviru ovog programa u proteklih deset godina realizirano je više od 400 posjeta, u okviru kojih je PSBiH posjetilo blizu 21 hiljada gostiju iz BiH i više od 40 zemalja svijeta. 

 

 

Centar za posjetioce

U nastojanju da se stvore kvalitetni uslovi za prihvat i informiranje gostiju, u okviru ovog projekta od 2009. godine u funkciji je i Centar za posjetioce. Lociran je u prizemlju zgrade, te osmišljen i namjenski opremljen kako bi omogućio da se gosti PSBiH na savremen način upoznaju s historijom, značajem, aktivnostima i planovima u radu ove institucije, kao i da ostvaruju direktan kontakt s poslanicima i delegatima. Također, u Centru su dostupne i promotivne publikacije koje dodatno objašnjavaju rad PSBiH.

 

 

Otvoreni parlament - servisne informacije

Projekat „Otvoreni parlament“ pokrenut je 2005. godine s ciljem da se, kroz organizirane studijske i druge posjete, najširoj bosanskohercegovačkoj  javnosti približi rad i značaj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), podigne nivo transparentnosti rada najviše zakonodavne institucije u BiH, te svijest o njenoj ulozi u procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva.

Posjete ovoj zakonodavnoj instituciji organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati, a najavljuju se putem obrazaca koji se nalaze na veb-stranici PSBiH pod linkom „Posjetite parlament“. Izuzetno, posjete se mogu organizirati i u dane vikenda. Posjetiocima se preporučuje da se za posjete ne prijavljuju u danima kada su zakazane sjednice domova PSBiH.

Obrazac za posjete

Obrasci za posjete treba da sadržavaju sljedeće podatke: naziv organizacije, adresu organizacije, odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail, željeni termin posjeta i alternativni termin posjeta. Obrazac se dostavlja najkasnije sedam dana prije željenog termina posjeta.  

Spisak posjetilaca - osnovne i srednje škole
Spisak posjetilaca - grupe punoljetnih posjetilaca

Nakon što se, u dogovoru sa službenikom Sektora za odnose s javnošću PSBiH, finaliziraju detalji posjete, najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina, dostavlja se spisak posjetilaca.

Službenici Sektora za odnose s javnošću, u Centru za posjetioce, putem prezentacija upoznaju posjetioce s organizacijom i načinom rada PSBiH, a nakon toga slijedi obilazak objekta (obilazak Velike, Bijele i Plave sale). Posjetiocima je tokom posjete dozvoljeno da se fotografiraju u zgradi i u salama PSBiH.

Posjetioci mogu izraziti želju, koju je potrebno naglasiti u prijavnom obrascu, da ih o organizaciji, načinu rada, odlučivanju i drugim pitanjima iz nadležnosti PSBiH upoznaju i poslanici i delegati iz PSBiH, shodno njihovim mogućnostima i raspoloživom vremenu.

Do zgrade PSBiH posjetioci mogu doći javnim prijevozom (tramvajska stanica Marijin Dvor), privatnim automobilima ili organiziranim prijevozom - kombibusima ili autobusima. Za kratkotrajno iskrcavanje i ukrcavanje putnika koristi se prostor između zgrade PSBiH i Filozofskog fakulteta, a kao parking - prostor koriste se javni parking - prostori (zapadno od zgrade) koji se plaćaju.

Posjetioci koriste zapadni ulaz u zgradu (ulaz do zgrade Filozofskog fakulteta) gdje ih dočekuju službenik Sektora za odnose s javnošću ili saradnici-volonteri.

Sigurnosna kontrola prilikom ulaza je obavezna. Posjetioci su dužni biti odjeveni u skladu s dignitetom institucije koju posjećuju, a zaposleni na poslovima osiguranja mogu udaljiti posjetioce u alkoholiziranom stanju ili one koji na bilo koji način ugrožavaju rad zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH.  

Tokom sigurnosne provjere, zaposleni na poslovima sigurnosti, zajedno s vođom organizirane grupe, provjeravaju ranije dostavljeni spisak posjetilaca, upoređujući ga s brojem pristiglih posjetilaca u organiziranoj grupi. Potom slijedi uobičajeni sigurnosni pregled posjetilaca, uključujući i pregled njihovih ličnih stvari (torbi, kišobrana), koje su posjetioci tokom posjete dužni nositi sa sobom. Posjetioci su dužni za vrijeme kretanja kroz zgradu PSBiH čuvaju imovinu i inventar zgrade, kao i da svojim ponašanjem ne ometaju rad poslanika, delegata, te službenika i drugog osoblja u zgradi.

Nakon što prođu sigurnosnu kontrolu na ulazu, posjetioci se upućuju u Centar za posjetioce, koji se nalazi u prizemlju zgrade.

Posjetioci s posebnim potrebama nesmetano mogu pristupiti zgradi sa istočne strane, a u objektu im je na raspolaganju toalet koji se nalazi u prizemlju zgrade.

 

 

Publikacije o Otvorenom parlamentu

Posjete Parlamentu

POSJETA PARLAMENTU