MENI

11. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

22.4.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Komisije;
  2. Fondovi Evropske unije koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini, njihove karakteristike i načini korištenja;
    - Uvodno izlaganje: Zara Halilović, Direkcija za evropske integracije;
  3. Tekuća pitanja:
    - posjeta Odboru za evropske integracije Hrvatskog sabora