MENI

2. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

16.4.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

1.   Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice;

2.   Prijedlog Plana rada za 2007.;

3.   Prijedlozi i sugestije Zajedničke komisije za plan rada Doma naroda i Predstavničkog doma PS BiH u 2007.;

4.   Priprema seminara za članove Komisije o iskustvima drugih zemalja u procesu pridruživanja EU (uz podršku misije OSCE-a u BiH);

5.   Tekuća pitanja:
- organiziranje posjete Komisiji za evropske integracije Parlamenta R. Češke.