MENI

59. sjednica Komisije za vanjske poslove

2.2.2010 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 58. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Sporazuma između Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva evropskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o saradnji u oblasti razvoja, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  b)   Sporazum između Vijeća ministara Bosne I Hercegovine i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih zvaničnih i službenih pasoša, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  c)   Ugovora o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banja Luke – Gradski sistem vodosanbdijevanja i odvođenja otpadnih voda u gradu Banja Luci (komponenta 2: sistemi za odvođenje otpadnih voda), (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  d)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  e)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Mađarske izvozno – uvozne banke za projekat – Tretman otpadnih voda u opštini Tuzla, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  f)   Ugovora o kreditu za Projekat izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih gasova za termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  g)   Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banja Luke – Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banja Luci (komponenta 1: vodosnabdijevanje), (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  h)   Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Povjerenstva za vanjske poslove za 2009. godinu
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -   Ulazak Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo (MAP) u NATO-u, (materijal MVP-a BiH);
  -   Odgovor na zaključak Komisije za vanjske poslove ZD PS BiH povodom otvaranja predstavništava Republike Srpske u inozemstvu, (materijal MVP-a BiH);
  -   Kopija pisma g. Anders Fogh Rasmussena, generalnog tajnika NATO-a, upućeno g. Miloradu Živkoviću, predsjedatelju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (materijal MVP-a BiH);
  -   Samit Europske Unije – Lisabonski sporazum – kraća analiza, (materijal MVP-a BiH);
  -   Izvješće tajnika Povjerenstva o ReSPA-inoj obuci “Tehnike participativnog obučavanja” u Podgorici od 8.-10. 12. 2009. godine.;
  -   Izvješće o učešću na sastanku Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Pariz, 8.12. 2009. godine;
  -   Kalendar španjolskog predsjedavanja EU, (materijal MVP-a BiH);
  -   NOVA EVROPSKA KOMISIJA – Javna rasprava i saslušanje u Evropskom parlamentu – baronesa Catherine Ashton, Podpredsjednik Evropske komisije i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku /Brisel, 11.10. 2010.g./, (materijal MVP-a BiH);
  -   Izvještaj sa sastanka sa diplomatama Radne grupe za Zapadni Balkan – COWEB – , (materijal MVP-a BiH);
  -   Ažurirana informacija o Ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, (materijal MVP-a BiH);
  -   Tekstovi preporuka usvojenih tokom Petog plenarnog zasjedanja Euromediteranske parlamentarnene skupštine (EMPA);
  -   Izvještaj sa 55. godišnje Konferencije Parlamentarne skupštine NATO-a, održane u Edinburgu, od 13. do 17. 11. 2009. godine;
  -   Pismo predsjedatelja Knesseta upućeno gospodinu rukovodstvu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;