MENI

36. sjednica Komisije za vanjske poslove

16.12.2008 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH);
  b)   Evropskog ugovora o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), (resorno ministarstvo: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH);
  c)   Akta XXIII Kongresa Svjetskog poštanskog saveza – Bukurešt 2004,(resorno ministarstvo: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH);
  d)   Nota Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma zaključenih između bivše SFRJ i Kraljevine Norveške, (resorno ministarstvo: Ministarstvo inostranih poslova BiH);
  e)   Protokola između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske u vezi sukcesije bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske, (resorno ministarstvo: Ministarstvo inostranih poslova BiH);
  f)    Sporazuma o kulturnoj saradnji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 3. Upoznavanje sa izvještajima i informacijama pristiglim na Povjerenstvo do održavanja sjednice (za informaciju):
  -     Izvještaj o aktivnostima Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u toku 2008. godine;
  -     Izvještaj sa seminara na temu: ''kako Parlamenti mogu odgovoriti na izazove ACQUIS COMMUNAUTAIRE-a'' – Brisel, Belgija, 10.-11. 11. 2008. godine;
  -     Izvještaj s godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative, Kišinjev, Moldavija, 18. novembar 2008. godine;
  -     Posjeta g. Maria de Puig, Predsjednika Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope u BiH;
  -     Prijedlog posjeta predstavnika Parlamentarne Skupštine BiH Teheranu;
  -     Posjeta Kraljevini Maroko;
  -     Susret sa predstavnicima Parlamenta Švedske i Finske;
  -     Problemi u radu i funkcionisanju Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
 4. Tekuća pitanja;