MENI

Nastavak 10. zajedničke sjednice Administrativne komisije Zastupničkog doma i Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

18.7.2005. 12:00 sala 3/II

Dnevni red:

  1. Razmatranje Prijedloga odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine BiH,
  2. Razmatranje Dopisa, broj: 05/2-05-194/05, od 9.5.2005.,
  3. Razmatranje Molbe, broj: 01,02-50-2-268/05, od 16.3.2005.,
  4. Obavijest o Zaključku Vijeća ministara BiH, broj: 06-07577/31-05, od 23.5.2005.,
  5. Razno:
  • Pitanje liftova u zgradi,
  • Razmatranje visine regresa za 2005.godinu.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.