MENI

45. сједница Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

7.11.2006. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 44. сједнице;
 2. Разматрање деветомјесечног извјештаја за период 1.1.-30.9.2006.;
 3. Разматрање захтјева делегата за новчану помоћ за случај тешке болести;
 4. Информација о захтјевима посланика за накнаду плаће по престанку мандата;
 5. Текућа питања:
  а)    Верификација пречишћеног текста Правилника о начину и условима кориштења интерних и екстерних услуга – репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, број: 01/7,02-/03-50-1-188-6-9/05, од 25.5.2006.;
  б)    Информација о потврђивању на домовима Правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01/7,02/3-50-1-17-4-20/06, од 26.7.2006.;
  ц)    Договор о изради Извјештаја о раду Комисије за финансијске и административне послове за мандатни период 2002.-2006.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.