MENI

26. сједница Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

7.6.2005. 10:30

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 25. сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа;
  2. Информација о стању спољне задужености Босне и Херцеговине са 31.12.2004. године;
  3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.