MENI

19. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

7.9.2004 13:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o platama i nadoknadama nosioca sudske i tužolačke dužnosti i državnih službenika i zaposlenih u Sudu i Tužilaštvu BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda – predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o finansiranju institucija BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o porezu na dodanu vrijednost – predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Izvještaji o reviziji za 2003.g:
 • Direkcija za evropske integracije BiH;
 • Direkcija za civilnu avijaciju BiH;
 • Direkcija za implementaciju projekta CIPS;
 • Institut za akreditiranje BiH;
 • Centar za uklanjanje mina BiH;
 • Ministarstvo finansija i trezora BiH;
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 • Dom za ljudska prava BiH;
 • Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH;
 • Agencija za informacije i zaštitu BiH;
 • Vijeća ministara BiH – službe ;
 • Stalni komitet za vojna pitanja BiH;
 • Ombudsmen za ljudska prava BiH;
 • Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica; 
 1. Prijedlog Odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji za 2002.g.- predlagač Predsjedništvo BiH;
 2. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.