MENI

11. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

20.11.2003 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju kreditnog sporazuma izmedu BiH, Centralne banke BiH i Evropske zajednice – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.