MENI

10. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

28.10.2003 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003. – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003. – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  4. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Švajcarskog saveznog vijeća o tehničkoj, ekonomskoj, finansijskoj i humanitarnoj saradnji – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH I Republike Moldavije o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.