MENI

6. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

13.7.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-973/21 od 6. 5. 2021, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-3489-2/21 od 28. 5. 2021;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-685/21 od 23. 3. 2021, i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-671-3/21 od 28. 5. 2021;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-656/21 od 18. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2866/21 od 31. 5. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-724/21 od 30. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3261/21 od 7. 6. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-725/21 od 30. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3121/21 od 31. 5. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-763/21 od 7. 4. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3687/21 od 31. 5. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1142/21. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4398/21 od 2. 6. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1213/21 od 14. 6. 2021. i Obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-6651/21 od 23. 6. 2021,
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-12049/20 od 26. 6. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi E. B, broj: 05/2-50-17-2282/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-4,3/21 od 18. 5. 2021);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-762/21 od 28. 6. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M. E, broj: 05/2-50-17-211/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-4,3/21 od 18. 5. 2021);
 7. Tekuća pitanja.

 Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.