MENI

5. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

15.6.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2491/20 od 24. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-12894/20 od 6. 5. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-98/20 od 7. 1. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-224/21 od 17. 5. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-301/21 od 3. 2. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1198/21 od 29. 4. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-335/21 od 5. 2. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1194/21 od 26. 4. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-377/21 od 11. 2. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-1580/21 od 4. 5. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-433/21 od 18. 2. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1661/21 od 26. 4. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-540/21 od 3. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2149/21 od 29. 4. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-541/21 od 7. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2107/21 od 5. 5. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-686/21 od 23. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3058/21 od 17. 5. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-735/21 od 31. 3. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3411/21 od 27. 4. 2021;
 1. Tekuća pitanja.

 

 Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.