MENI

02. сједница Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

20.2.2003. 12.00

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника с Конституирајуће сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа;
 2. Буџет институција БиХ и међународних обавеза за 2003. годину – предлагач Предсједништво БиХ,
 3. Закон о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за 2003. годину – предлагач Предсједништво БиХ,
 4. Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2002. годину – подноситељ Савјет министара БиХ,
 5. Споразум о унапређењу и реципрочној заштити инвестиција између БиХ и Краљевине Шпаније – предлагач Предсједништво БиХ
 6. Споразум о унапређању и заштити инвестиција између БиХ и Чешке Републике – предлагач Предсједништво БиХ,
 7. Споразум између БиХ и Републике Португал о узајамном унапређењу и заштити инвестиција – предлагач Предсједништво БиХ,
 8. Кредитни споразум између Краљевине Шпаније и Босне и Херцеговине (финанцирање реконструкције система водоснабдјевања за општину Прњавор),
 9. Кредитни споразум између Краљевине Шпаније и Босне и Херцеговине (Финанцирање реконструкције система водоснабдјевања за општину Олово),
 10. Кредитни споразум између Краљевине Шпаније и Босне и Херцеговине (Финанцирање реконструкције система водоснабдјевања за општину Жепће),
 11. Разматрање питања професиноализације делегата и осталих права из радног односа,
 12. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.