MENI

62. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

11.3.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 61. сједнице Независне комисије;
 2. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-292/21 од 2.2.2021.;
 3. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-295/21 од 2.2.2021.;
 4. Разматрање представки затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-521/21 и 05/6-50-17-521-2/21 од 25.2.2021.;
 5. Разматрање представки упућених од стране Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/6-50-14-12-10/20 од 25.2.2021. године;
 6. Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број: 03-15-1-517/21 од 17.2.2021. а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 19.2.2021. број: 05/6-50-15-27-61/21;
 7. Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број: 03-15-1-562/21 од 18.2.2021. а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 22.2.2021. број: 05/6-50-15-27-61-11/21;
 8. Текућа питања
  а) Захтјев за доставу података за припрему Д.О.Б.а (2022-2024), број: 03-16-1-320-2/21 од 26.2.2021.;Ж
  б) План активности за април 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ