MENI

50. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

27.3.2006 9:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 49. sjednice održane 17.2.2006. godine;
  2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim nabavama, predlagatelj Zastupnički dom;
  3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, predlagatelj Zastupnički dom;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH, predlagatelj Vijeće ministara;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, predlagateljVijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagatelji Ilija Filipović, Halid Genjac i Boško Šiljegović;
  7. Prijedlog zakona o primjeni privremenih mjera prema osobama koje su optužene a nisu dostupne Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju i osobama uključenim u pružanje pomoći osobama optuženim od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.