MENI

44. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

11.10.2005 12:00

Dnevni red:

  1. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara;
  2. Prijedlog zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, predlagatelj Vijeće ministara;
  3. Prijedlog zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i uporabe kemijskog oružja i njegovom uništavanju, predlagatelj Vijeće ministara;
  4. Prijedlog zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju, predlagatelj Vijeće ministara;
  5. Prijedlog zakona o postupku neizravnog oporezivanja, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o postupku prisilne naplate neizravniih poreza u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne iHercegovine, predlagatelji izaslanici Osman Brka i Mustafa Pamuk;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost - predlagatelj izaslanik Tomislav Limov
  9. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.