MENI

41. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

7.6.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 40. sjednice Ustavno - pravne komisije Doma naroda
  2. Prijedlog zakona o matici iseljenika Bosne i Hercegovine – predlagatelj Vijeće ministara
  3. Prijedlog zakona o prijenosu poslova medijacije na Udrugu medijatora- predlagatelj Zastupnički dom
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine – predlagatelj Zastupnički dom
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagatelj Zastupnički dom
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.