MENI

23. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

23.4.2004 13:30

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 20.21. i 22. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
 2. Prijedlog Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona za osnivanje Instituta za mjeriteljstvo/metrologiju BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim tjelima uprave BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici BiH – Predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o postupku medijacije – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o radu u institucijama BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini - predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca - predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine - predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH – predlagatelj Izborna komisija BiH;
 19. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.