MENI

53. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

20.7.2006. 10:00

Дневни ред:

 1. Разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност, (предлагачи: посланици Бериз Белкић, Сенија Капетановић, Азра Хаџиахметовић, Адем Хускић, Мехмед Суљкановић и Нијаз Дураковић);
 2. Разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност, (предлагач: посланик Никола Шпирић);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о административним таксама (предлагач: посланик Момчило Новаковић);
 4. Разматрање намјенске структуре:
  a)      Капиталних издатака,
  b)      Програма посебних намјена (сачинилац: Министарство финансија и трезора БиХ);
 1. Текућа питања:
  a)      Допис Удружења друштава за лесинг у БиХ;
  b)      Обавјештење о састанку предсједавајуће Комисије са резидентим представником ММФ-а у БиХ.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.