MENI

Nastavak 50. sjednice Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma

6.7.2006. 16:00

Dnevni red:

7. Razno:
a)      Obavijesti o realizaciji zaključaka i preporuka Komisije za financije i proračun i Zastupničkoga doma PSBiH u svezi s revizijom FIPA-e, Agencije za rad i zapošljevanje BiH i Komisije za otvaranje i prihvaćanje ponuda za korisnike proračuna institucija BiH,
b)      Informacija Uprave za neizravno oporezivanje BiH o problemima u svezi s nadležnošću za postupanje po presudama sudova u upravnim sporovima.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.