MENI

48. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

9.3.2006. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 47. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о верификацији и измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност, достављен 30.12.2005. године (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату  вриједност, достављен 26.01.2006. године (предлагач: Савјет министара БиХ);
  5. Разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Мухамед Морањкић);
  6. Разматрање Приједлога закона измјени и допуни Закона о систему инидректног опорезивања (предлагач: посланик Мухамед Морањкић);
  7. Разматрање Приједлога закона о акцизама у БиХ (предлагач: посланик Мирсад Ћеман)

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.