MENI

47. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

23.2.2006. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификовање записника са 44, 45. и 46. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о верификовању и измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Душанка Мајкић)

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.