MENI

38. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

10.10.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификовање Записника са 37. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о ревизији институција БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о поступку индиректног опорезивања (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Предлога закона о поступку принудне наплате индиректних пореза у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ);
  5. Разматрање Предлога закона о допуни Закона о порезу на промет производа и услуга (предлагач: посланик Мирсад Ћеман);
  6. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату        вриједност (предлагач: Клуб посланика СДП-а);
  7. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама БиХ (предлагач: Клуб посланика СДП-а).

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.