MENI

37. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

5.9.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификовање Записника са 36. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2004. годину (Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.