MENI

34. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

12.5.2005. 10:00

Дневни ред:

  1. Верфикацијазаписника са 32.сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине у складу са чланом 95.3. Пословника (предлагач: Савјетминистара БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о финансијском пословању по Годишњем обрачуну за период 01.01. до 31.12.2004. године ЈП НИО «Службени лист БиХ»;
  4. Разматрање Информације Савјета министара БиХ и Управног одбора Управе за индиректно опорезивање о Закону о акцизама и Закону о порезу на промет производа и услуга, број 06-07-442/9-05 од 15.04.2005. године.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.