MENI

33. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

18.4.2005. 10:00

Дневни ред:

  1. Верфикација записника са 31.сједнице Комисије;
  2. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине за 2004. годину (предлагач:Централна банка Босне и Херцеговине);
  3. Разматрање финансијских извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине за 2004. годину (предлагач: Централна банка Босне и Херцеговине);
  4. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ у 2004. години (Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  5. Разматрање:
  • Информације Савјета министара БиХ о реализирању закључака Комисије за финансије и буџет усвојених током 2004. године, број 01-СТ-4-50-916-1/50 од 16.03.2005. године,
  • Информације Савјета министара БиХ број 01-СТ-4/16-1004/05 од 24.03.2005. године,
  • Информације Агенције за рад и запошљавање БиХ по закључку 52. сједнице Дома, број 01-01-50-111-1/05 од 16.03.2005. године.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.