MENI

30. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

3.3.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 27. и 28. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за 2004. годину;
  4. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.