MENI

15. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

16.3.2004. 10:00

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 14. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Усвајање Извјештаја о Извјештају о извршеној ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2002. годину;
  3. Прелиминарно разматрање Приједлога буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. године;
  4. Прелиминарно разматрање Приједлога закона о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. године;
  5. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.