MENI

11. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

4.11.2003. 10:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника с 10. сједнице Комисије,
  2. Расправа о Приједлогу закона о систему индиректног опорезивања,
  3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.