MENI

06. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

22.4.2003. 9:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 3., 4. и 5. сједнице Комисије,
  2. Разматрање извјештаја о пословању Уреда за ревизију финансијског пословања Босне и Херцеговине и финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2002. годину,
  3. Разматрање финансијског извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине за 2002. годину и
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.